یاسمین خرم

یاسمین خرم

یاسمین خرم
از شيراز

رتبه تجربی در منطقه : 353
رتبه کشوری در رشته تجربی : 10
رتبه زبان در منطقه : 8
تعداد آزمون : 53
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7320
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مريم دانشمند
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم دخترانه فرزانگان 1 ناحيه دو
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
353
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6990
میانگین تراز آزمون عادی :7320
میانگین تراز نیمسال اول :7462
میانگین تراز نیمسال دوم :7237

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون