علیرضا سالخورده

علیرضا سالخورده

علیرضا سالخورده
از داراب

رتبه تجربی در منطقه : 517
تعداد آزمون : 60
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6735
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : امنه فتوحى
نام مدرسه : طلايه داران
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي فسا
517
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6665
میانگین تراز آزمون عادی :6735
میانگین تراز نیمسال اول :6707
میانگین تراز نیمسال دوم :6750

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون