احلام صدیقی

احلام صدیقی

احلام صدیقی
از خنج

رتبه ریاضی در منطقه : 439
تعداد آزمون : 53
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 5144
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محبوبه اكبرى
نام مدرسه : شبانه روزي تربيت
رشته قبولی:مهندسي پزشکي,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
439
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5144
میانگین تراز نیمسال اول :5225
میانگین تراز نیمسال دوم :5072

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    گراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
    دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی