اشکان خادمیان

اشکان خادمیان

اشکان خادمیان
از قائم شهر

رتبه ریاضی در منطقه : 6
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7869
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه شهيد بهشتى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
6
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7262
میانگین تراز آزمون عادی :7869
میانگین تراز نیمسال اول :7821
میانگین تراز نیمسال دوم :7897

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور