ادیب رضائی شهمیرزادی

ادیب رضائی شهمیرزادی

ادیب رضائی شهمیرزادی
از قائم شهر

رتبه ریاضی در منطقه : 72
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7388
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه شهيد بهشتى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه تهران
72
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7487
میانگین تراز آزمون عادی :7388
میانگین تراز نیمسال اول :7281
میانگین تراز نیمسال دوم :7450

کارنامه کنکورحرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی