نگین نوروزیان لهرمی

نگین نوروزیان لهرمی

نگین نوروزیان لهرمی
از قائم شهر

رتبه تجربی در منطقه : 404
تعداد آزمون : 45
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6874
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سارا اولادى كلاريجانى
نام مدرسه : الزهرا
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي بابل
404
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6874
میانگین تراز نیمسال اول :6897
میانگین تراز نیمسال دوم :6857

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون