فاطمه ایزی

فاطمه ایزی

فاطمه ایزی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 210
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5720
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:اقتصاد,دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
210
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4849
میانگین تراز آزمون عادی :5720
میانگین تراز نیمسال اول :5499
میانگین تراز نیمسال دوم :5861

کارنامه دانش آموز در کانون