سیدامیررضا کاویان مهر

سیدامیررضا کاویان مهر

سیدامیررضا کاویان مهر
از سبزوار

رتبه هنر در منطقه : 66
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6734
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : مسلم مشكانى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي عصر دانش پسرانه
رشته قبولی:عکاسي,دانشگاه هنر تهران
66
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6434
میانگین تراز آزمون عادی :6734
میانگین تراز نیمسال اول :6721
میانگین تراز نیمسال دوم :6743

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور