عرفان شادی

عرفان شادی

عرفان شادی
از مشهد

رتبه تجربی در منطقه : 31
تعداد آزمون : 31
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7610
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سيدعمران امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان هاشمى نژاد 1
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
31
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7470
میانگین تراز آزمون عادی :7610
میانگین تراز نیمسال اول :7605
میانگین تراز نیمسال دوم :7613

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور