محمد دلیری

محمد دلیری

محمد دلیری
از مشهد

رتبه تجربی در منطقه : 84
تعداد آزمون : 18
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6771
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمدمعين ميرحسينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان هاشمى نژاد 1
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
84
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7527
میانگین تراز آزمون عادی :6771
میانگین تراز نیمسال اول :7373
میانگین تراز نیمسال دوم :5567

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1396/12/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور