سهیل مهدی زاده ذوالپیرانی

سهیل مهدی زاده ذوالپیرانی

سهیل مهدی زاده ذوالپیرانی
از تهران

رتبه ریاضی در منطقه : 8
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7692
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه علامه حلى4
نام مدرسه : علامه حلي4
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
8
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7692
میانگین تراز نیمسال اول :7802
میانگین تراز نیمسال دوم :7536

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور