سید حسام الدین مراد بیگی

سید حسام الدین مراد بیگی

سید حسام الدین مراد بیگی
از شهريار

رتبه ریاضی در منطقه : 2
تعداد آزمون : 37
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 8098
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : عليرضا ناصردهقان
نام مدرسه : علامه حلي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
2
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8232
میانگین تراز آزمون عادی :8098
میانگین تراز نیمسال اول :8119
میانگین تراز نیمسال دوم :8084

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/09 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور