محمدمهدی محمدی فیروزجایی

محمدمهدی محمدی فیروزجایی

محمدمهدی محمدی فیروزجایی
از بندپي

رتبه انسانی در منطقه : 520
تعداد آزمون : 77
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6908
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : حسين قلى نژاد
نام مدرسه : نمونه فيروزجائيان
520
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6723
میانگین تراز آزمون عادی :6908
میانگین تراز نیمسال اول :6966
میانگین تراز نیمسال دوم :6874

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون