محمد تیموری

محمد تیموری

محمد تیموری
از زنجان

رتبه تجربی در منطقه : 60
تعداد آزمون : 63
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7335
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسين جعفرزاده
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
60
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6434
میانگین تراز آزمون عادی :7335
میانگین تراز نیمسال اول :7161
میانگین تراز نیمسال دوم :7437

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور