پارسا رئیسی

پارسا رئیسی

پارسا رئیسی
از شهركرد

رتبه ریاضی در منطقه : 168
تعداد آزمون : 51
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6163
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان نمونه پسرانه شهيد فاضل
نام مدرسه : شهيد فاضل
رشته قبولی:مهندسي شيمي,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
168
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6163
میانگین تراز نیمسال اول :6014
میانگین تراز نیمسال دوم :6245

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون