درسا صلابت

درسا صلابت

درسا صلابت
از اراك

رتبه تجربی در منطقه : 79
تعداد آزمون : 52
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7714
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : الهام اسماعيليون
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان (سمپاد)
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
79
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7812
میانگین تراز آزمون عادی :7714
میانگین تراز نیمسال اول :7781
میانگین تراز نیمسال دوم :7667

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور