امید مصطفی پور

امید مصطفی پور

امید مصطفی پور
از بانه

رتبه تجربی در منطقه : 699
تعداد آزمون : 52
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6578
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : غفور صالحى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي زانست
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
699
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6641
میانگین تراز آزمون عادی :6578
میانگین تراز نیمسال اول :6665
میانگین تراز نیمسال دوم :6527

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون