امیر جبیری

امیر جبیری

امیر جبیری
از سيرجان

رتبه تجربی در منطقه : 59
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7637
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سميه آتش افروز
نام مدرسه : آيت الله خامنه اي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
59
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7637
میانگین تراز نیمسال اول :7745
میانگین تراز نیمسال دوم :7578

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور