بیتا سلطانپور

بیتا سلطانپور

بیتا سلطانپور
از مرند

رتبه تجربی در منطقه : 782
تعداد آزمون : 63
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6868
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : الناز سعيدى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان2
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اروميه
782
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6868
میانگین تراز نیمسال اول :6845
میانگین تراز نیمسال دوم :6894

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/02/28

    کارنامه دانش آموز در کانون