ثناالسادات پیغمبر دوست

ثناالسادات پیغمبر دوست

ثناالسادات پیغمبر دوست
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 18
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7581
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : آيسان پاشازاده خسروشاهى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
18
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7578
میانگین تراز آزمون عادی :7581
میانگین تراز نیمسال اول :7469
میانگین تراز نیمسال دوم :7651

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور