پارسا میرزایی جدیدی

پارسا میرزایی جدیدی

پارسا میرزایی جدیدی
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 33
تعداد آزمون : 35
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6880
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : على رادى ماهر
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
33
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6880
میانگین تراز نیمسال اول :6986
میانگین تراز نیمسال دوم :6798

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور