علی ولی پور

علی ولی پور

علی ولی پور
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 75
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6997
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا دادى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
75
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7448
میانگین تراز آزمون عادی :6997
میانگین تراز نیمسال اول :7108
میانگین تراز نیمسال دوم :6922

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور