مهسا امانی

مهسا امانی

مهسا امانی
از تبريز

رتبه ریاضی در منطقه : 34
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7855
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سپيده طهماسبى زاد
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
34
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7792
میانگین تراز آزمون عادی :7855
میانگین تراز نیمسال اول :7785
میانگین تراز نیمسال دوم :7890

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور