محدثه عارفیان جزی

محدثه عارفیان جزی

محدثه عارفیان جزی
از شاهين شهر

رتبه تجربی در منطقه : 68
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7572
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سپيده فرجى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي بيست ودوبهمن
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
68
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7499
میانگین تراز آزمون عادی :7572
میانگین تراز نیمسال اول :7590
میانگین تراز نیمسال دوم :7560

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور