پارسا قربانی فراز

پارسا قربانی فراز

پارسا قربانی فراز
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 66
رتبه کشوری در رشته تجربی : 6
رتبه زبان در منطقه : 2
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7698
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسيح آقايى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
66
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7579
میانگین تراز آزمون عادی :7698
میانگین تراز نیمسال اول :7644
میانگین تراز نیمسال دوم :7740

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور