سارا باقریه

سارا باقریه

سارا باقریه
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 13
رتبه کشوری در رشته تجربی : 7
رتبه زبان در منطقه : 3
تعداد آزمون : 35
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7930
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سارا باباصفرى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان امين
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
13
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8034
میانگین تراز آزمون عادی :7930
میانگین تراز نیمسال اول :7934
میانگین تراز نیمسال دوم :7928

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور