آروین سرسازی

آروین سرسازی

آروین سرسازی
از اهواز

رتبه تجربی در منطقه : 65
تعداد آزمون : 37
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7496
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : شهيد بهشتى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
65
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7345
میانگین تراز آزمون عادی :7496
میانگین تراز نیمسال اول :7497
میانگین تراز نیمسال دوم :7495

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور