حسین اسدی به ریسی

حسین اسدی به ریسی

حسین اسدی به ریسی
از خنج

رتبه تجربی در منطقه : 576
تعداد آزمون : 71
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6825
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ساناز محمدى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
576
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6825
میانگین تراز نیمسال اول :6873
میانگین تراز نیمسال دوم :6801

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون