رخساره بورچی

رخساره بورچی

رخساره بورچی
از آمل

رتبه تجربی در منطقه : 97
تعداد آزمون : 55
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7396
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سيده فاطمه نيك راى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
97
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7396
میانگین تراز نیمسال اول :7534
میانگین تراز نیمسال دوم :7235

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور