امیرحسین زارع

امیرحسین زارع

امیرحسین زارع
از بيرجند

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 4
تعداد آزمون : 57
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7989
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : احمد پارسا
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدبهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7920
میانگین تراز آزمون عادی :7989
میانگین تراز نیمسال اول :8016
میانگین تراز نیمسال دوم :7974

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور