فاطمه دانشیار

فاطمه دانشیار

فاطمه دانشیار
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 2741
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 4997
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام احمدى
نام مدرسه : دانش
رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
2741
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :4997
میانگین تراز نیمسال اول :4847
میانگین تراز نیمسال دوم :5084

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون