نفیسه چشمی

نفیسه چشمی

نفیسه چشمی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 3040
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5000
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : مريم رودسرابى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه بيرجند
3040
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4763
میانگین تراز آزمون عادی :5000
میانگین تراز نیمسال اول :5071
میانگین تراز نیمسال دوم :4940

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
    دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد