سعید محمدی بایزیدی

سعید محمدی بایزیدی

سعید محمدی بایزیدی
از تربت حيدريه

رتبه تجربی در منطقه : 29
تعداد آزمون : 57
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7825
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حميدرضا شريف
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى0
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
29
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7909
میانگین تراز آزمون عادی :7825
میانگین تراز نیمسال اول :7834
میانگین تراز نیمسال دوم :7819

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور