محمدمهدی سالارعابدی

محمدمهدی سالارعابدی

محمدمهدی سالارعابدی
از نيشابور

رتبه تجربی در منطقه : 71
رتبه زبان در منطقه : 270
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7519
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسن فتحى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
71
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7653
میانگین تراز آزمون عادی :7519
میانگین تراز نیمسال اول :7536
میانگین تراز نیمسال دوم :7509

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور