نادر اسکانی

نادر اسکانی

نادر اسکانی
از سراوان

رتبه هنر در منطقه : 28
تعداد آزمون : 75
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 5143
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمود نصرت ناهوكى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى
رشته قبولی:پرستاري - بومي سيستان وبلوچستان بجز مراکز زاهدان,دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
28
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4955
میانگین تراز آزمون عادی :5143
میانگین تراز نیمسال اول :5120
میانگین تراز نیمسال دوم :5156

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور