محمد متین میرزایی

محمد متین میرزایی

محمد متین میرزایی
از كرمانشاه

رتبه تجربی در منطقه : 66
تعداد آزمون : 54
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7562
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمدعلى تقى زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدبهشتى (سمپاد) ْ
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
66
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7630
میانگین تراز آزمون عادی :7562
میانگین تراز نیمسال اول :7621
میانگین تراز نیمسال دوم :7516

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور