عرفان همتی

عرفان همتی

عرفان همتی
از تالش

رتبه ریاضی در منطقه : 89
تعداد آزمون : 56
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6178
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مهرى خشنودى
نام مدرسه : تيزهوشان ميرزاکوچک خان
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه تهران
89
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6178
میانگین تراز نیمسال اول :6295
میانگین تراز نیمسال دوم :6060

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور