زینب سرپرست

زینب سرپرست

زینب سرپرست
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 9
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7709
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : نسيم قلى زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
9
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7685
میانگین تراز آزمون عادی :7709
میانگین تراز نیمسال اول :7691
میانگین تراز نیمسال دوم :7721

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور