صدرا بهروزیه

صدرا بهروزیه

صدرا بهروزیه
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 6
رتبه زبان در منطقه : 125
تعداد آزمون : 92
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 8015
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : امير ابراهيمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
6
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8006
میانگین تراز آزمون عادی :8015
میانگین تراز نیمسال اول :8004
میانگین تراز نیمسال دوم :8021

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور