پیام جنت دوست

پیام جنت دوست

پیام جنت دوست
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 8
رتبه زبان در منطقه : 171
تعداد آزمون : 71
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7956
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : امير ابراهيمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
8
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7756
میانگین تراز آزمون عادی :7956
میانگین تراز نیمسال اول :7986
میانگین تراز نیمسال دوم :7937

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور