امیر حسن بابائی

امیر حسن بابائی

امیر حسن بابائی
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 77
تعداد آزمون : 68
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7709
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : جابر نيك پورى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي تبريز
77
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7872
میانگین تراز آزمون عادی :7709
میانگین تراز نیمسال اول :7912
میانگین تراز نیمسال دوم :7591

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور