همیلا میلی

همیلا میلی

همیلا میلی
از تبريز

رتبه ریاضی در منطقه : 23
رتبه زبان در منطقه : 15
تعداد آزمون : 65
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7946
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : هاجر سبزى باروق
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
23
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7808
میانگین تراز آزمون عادی :7946
میانگین تراز نیمسال اول :7972
میانگین تراز نیمسال دوم :7927

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور