صدیقه بیرقدار

صدیقه بیرقدار

صدیقه بیرقدار
از تنكابن

رتبه انسانی در منطقه : 90
تعداد آزمون : 100
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7039
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سوگند صميمى
نام مدرسه : شاهد
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه الزهرا(س) - تهران
90
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6748
میانگین تراز آزمون عادی :7039
میانگین تراز نیمسال اول :6957
میانگین تراز نیمسال دوم :7083

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور