الهه نظمی

الهه نظمی

الهه نظمی
از رامسر

رتبه تجربی در منطقه : 2848
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6873
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : هانيه صفرى بلوچى
نام مدرسه : امام خمينى 1
2848
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6873
میانگین تراز نیمسال اول :6848
میانگین تراز نیمسال دوم :6895

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون