امید رجایی

امید رجایی

امید رجایی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 3084
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5561
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : باقرالعلوم
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شيراز
3084
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5561
میانگین تراز نیمسال اول :5451
میانگین تراز نیمسال دوم :5626

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون