سیدامیرحسین قریشی

سیدامیرحسین قریشی

سیدامیرحسین قریشی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 1008
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6631
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : محمد حسين داورى
نام مدرسه : باقرالعلوم
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
1008
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6631
میانگین تراز نیمسال اول :6329
میانگین تراز نیمسال دوم :6781

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون