رضا قنبرقره تپه

رضا قنبرقره تپه

رضا قنبرقره تپه
از شهريار

رتبه ریاضی در منطقه : 5
رتبه هنر در منطقه : 123
تعداد آزمون : 23
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7428
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سعيد نصيرى
نام مدرسه : دکترهشترودي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
5
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7307
میانگین تراز آزمون عادی :7428
میانگین تراز نیمسال اول :7400
میانگین تراز نیمسال دوم :7449

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1392/07/26 تا تاريخ : 1393/03/30

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور