امیررضا حکمت نیا

امیررضا حکمت نیا

امیررضا حکمت نیا
از فريدون كنار

رتبه تجربی در منطقه : 87
تعداد آزمون : 77
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7150
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : رضا گرجى مهلبانى
نام مدرسه : شهيد نعمتى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
87
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6922
میانگین تراز آزمون عادی :7150
میانگین تراز نیمسال اول :7098
میانگین تراز نیمسال دوم :7181

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی