پارسا سیفی

پارسا سیفی

پارسا سیفی
از نور

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 63
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 8217
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : آرمان اسلامى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8131
میانگین تراز آزمون عادی :8217
میانگین تراز نیمسال اول :8157
میانگین تراز نیمسال دوم :8252

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور