احسان امینی صالحی

احسان امینی صالحی

احسان امینی صالحی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 551
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7154
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
551
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7154
میانگین تراز نیمسال اول :7007
میانگین تراز نیمسال دوم :7256

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون